Diskli Tip Pnömatik Hassas Ekim Makinası

ALPARSLAN Diskli Tip Pnömatik Ekim Makinesi her çeşit tohumun hassas olarak, istenilen ekim aralığında ve sıra üzeri mesafesinde ekilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak 4-5-6 sıralı olarak imal edilebilir.

Tekerlekten alınan hareketin ekim ünitelerine iletimi şaft mekanizması ile yapıldığından, sıra üstü mesafelerde hassas ekim yapılabilmektedir.

Ekici ünitelerin diskli tip olması ve şase önüne takılabilen kesici diskler sayesinde işlenmiş veya yarı işlenmiş sap kalıntıları bulunan tarlalarda çalışabilir.

Ünitelerdeki lastik tekerler sayesinde her türlü toprak şartlarında, istenilen aralıklarda, eşit derinliğe ekim yapılabilir. İsteğe göre değişik aksesuarlar montaj edilebilir.

Ayarları kolay sağlam ve kullanışlı bir makinedir. Yüksek çalışma hızı ve mükemmel performansı ile zaman tasarrufu ve yüksek verim sağlar. İstenilen miktarda gübre atılabilir.